1 Depistaj droguri in urină (THC/OPI/COC/AMP/BAR/BZO/MDN/PCP)
2 Dozare carbamazepină
3 Dozare carbamazepină
4 Dozare digoxina
5 Dozare lamotrigină

Orice analiza solicitată de pacient poate fi subcontractată de laboratorul nostru cu laboratoare din ţară şi străinătate .