Medicina muncii

Medicina muncii este specialitatea medicală care se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale, a accidentelor de muncă, precum și cu asigurarea sănătății în vederea creșterii productivității la locul de muncă.

Serviciul de Medicina Muncii , în conformitate cu: Legea nr. 319/2006, Normele Metodologice de Aplicare Publicate în Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006 și Hotărârea de Guvern nr. 355 din 17 mai 2007 privind examinările medicale pentru fiecare categorie profesională în parte, asigură:

 • Monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin:
  • examen medical la angajare – structurat conform profesiei și a fișei de expunere la riscuri; stabilește aptitudinea in muncă;
  • control medical periodic – reevaluarea stării de sănătate;
  • examen medical la reluarea activității – pentru persoane care au întrerupt serviciul mai multe de 30 de zile din motive medicale;
  • examen medical de adaptare – stabilește aptitudinea în muncă a persoanelor angajate în locuri cu risc profesional dovedit sau potențial.
 • Reabilitarea profesională și reorientarea profesională în caz de accident de muncă;
 • Colaborarea permanentă cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra stării de sănătate;
 • Monitorizarea afecțiunilor angajaților prin luarea în evidență a certificatelor de concediu medical și urmărirea evoluției bolii;
 • La finalizarea examinărilor de medicina muncii, angajatul și angajatorul vor primi rezultatul evaluării prin intermediul fișei medicale în care se menționează aptitudinea pentru ocuparea locului de muncă conform profesiei și funcției;
 • Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii;
 • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho-fiziologice ale angajatului;
 • Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate și securitate la locul de muncă;

IMPORTANT!

Consultațiile de medicina muncii pot fi efectuate în baza unui contract la sediul firmelor care au mai mulți angajați.

Suntem parteneri MEDOC, EUROINS și astfel vă putem oferi serviciile medicale private din abonamentul dumneavoastră!

Dr. BALLA KINGA

Specializare și competențe

Medic specialist medicina muncii

Program

Joi: 16:00 – 19:00

Dr. CĂTINEAN AURELIA

Specializare și competențe

Medic specialist medicina muncii

Program

Marți: 16:00 – 20:00

TARIFE

Angajare : 50,00 RON
Control : 30,00 RON
Avizare pt risc maternal : 100,00 RON